Vizyon

Vizyonumuz;

Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, turizm ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.